Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů od Simple Parenting

Vítejte na Simpleparenting cz. Tato stránka je majetkem Simple Parenting. Záměrem tohoto prohlášení je, informovat vás o našem postupu týkající se shromažďování, užívání a zveřejňování informací, které můžete poskytnout prostřednictvím těchto webových stránek. Ujistěte se prosím, že jste si toto prohlášení o ochraně osobních údajů přečetli celé, dříve než využijete informace tohoto webu, nebo nám předložíte své údaje.

 

Váš souhlas

Použitím této stránky souhlasíte s podmínkami tohoto prohlášení. Kdykoli budete předkládat informace prostřednictvím tohoto webu, souhlasíte tak se shromažďováním, užíváním a zveřejňováním těchto informací v souladu s tímto prohlášením. Použití této webové stránky znamená souhlas s prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud máte proti tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů námitky, nepoužívejte tyto webové stránky.

 

Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů

Simple Parenting si vyhrazuje právo, kdykoli své prohlášení upravit aktualizováním tohoto oznámení a vaše použití této webové stránky po takové změně znamená vaše přijetí změněných podmínek. Pravidelně si ověřujte, zda-li nedošlo ke změně podmínek.

 

O dětech

Tyto stránky nejsou určeny pro děti mladších 13 let. Simple Parenting nebude vědomě shromažďovat údaje od návštěvníků v této věkové skupině nebo z žádného důvodu poskytovat jakékoli osobní identifikační informace těchto hostů jakékoli třetí straně. Rodičům radíme, promluvit si s dětmi o užívání internetu a o poskytování informací, které se zveřejňují na webových stránkách.

 

Informace o prohlížeči

Simple Parenting analyzuje na svém webu přihlašování, a to proto, aby stále zlepšovalo hodnotu materiálů, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách. Přihlašování není osobně identifikovatelné a Simple Parenting se nepokouší spojovat ho s jednotlivci, kteří si web prohlížejí.

 

Používání souborů cookies

Jak procházíte webovými stránkami, některé informace mohou být pasivně shromážděny (tj. shromážděné, aniž byste informace aktivně poskytli) za použití různých technologií a prostředků, jako jsou IP adresy , internetové značky a navigační sběr údajů. Přetrvávající soubory cookies jsou přetrvávající části informací, které jsou umístěny na harddisku vašeho počítače a zůstávají tam, pokud cookies neodstraníte. Trvalé soubory cookies ukládají informace na vašem počítači pro různé účely, jako například vyhledávání určitých informací, které jste dříve poskytli (např. hesla), pomáhají  určit, jaké oblasti webových stránek návštěvníci shledávají nejcennější a upravovat tak webové stránky na základě vašich předvoleb. Tato stránka používá přetrvávající soubory cookies k ukládaní informací nebo k rozpoznání vašeho počítače při přihlašování se na stránky společnosti. Soubory cookies mohou být rovněž použity k poskytování dodatečných předností a výhod v budoucnu. Pokud si z nějakého důvodu budete přát nevyužít souborů cookies, můžete nastavit váš prohlížeč tak, aby je nepřijímal, i když to znemožní některé přednosti webových stránek.

 

Používání a zveřejňování informací

Pokud není uvedeno jinak, vaše informace můžeme použít k vylepšení obsahu našich stránek, k úpravě našich stránek tak, jak vám vyhovuje, ke sdělování informací (pokud jste o to požádali), pro naše marketingové a výzkumné účely a pro účely uvedené v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Příklad: registrace výrobku, stažení výrobku, zpracování a odeslání objednávek, zákaznický servis po prodeji, odpovídání na vaše emaily, komunikace s vámi, registrace emailového buletinu a přihlašování/zřízení účtu. Kromě toho, Simple Parenting bude příležitostně provádět průzkumy on-line, aby lépe rozumělo potřebám a profilu svých návštěvníků. Pokud v prohlášení o ochraně osobních údajů není uvedeno jinak, vaše osobní informace se nebudou půjčovat, prodávat nebo sdílet se třetí stranou. Veškeré informace, které poskytnete naší společnosti Simple Parenting budou pečlivě hlídány a nebudou používány způsobem, se kterým jste nesouhlasili.

 

Bezpečnost

Děláme přiměřené kroky s cílem chránit vaše osobní informace tak, jak je jednou zašlete z vašeho počítače na naše stránky a chránit je před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem k nim, jejich předáváním, jejich změnou nebo zničením. Mějte však na paměti, že žádné práce na internetových stránkách nejsou nikdy 100% zabezpečené nebo bez chyby. A obzvlášť email, poslaný na tyto stránky nebo z těchto stránek, nemusí být zabezpečen, a tudíž byste měli pečlivě zvážit, jaký druh informací nám zašlete prostřednictvím emailu. Navíc ještě, když používáte hesla, identifikační čísla a nebo další prostředky k přístupu na tuto webovou stránku, máte povinnost je chránit. Simple Parenting může sdílet informace uživatelů ve zvláštních případech, např. když se domnívá, že zveřejnění této informace je nezbytné pro identifikaci, kontakt nebo k právnímu kroku proti někomu, kdo může poškozovat, narušovat (úmyslně či neúmyslně) práva k majetku, jiné uživatele stránek Simple Parenting nebo kohokoli jiného, kdo by mohl být poškozen takovouto činností. Simple Parenting může zveřejnit vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu, dle svého úsudku, pro dosažení souladu s právními nebo správními předpisy vládního nebo regulačního orgánu nebo na základě platného povolení, soudního příkazu nebo na ochranu práv Simple Parenting nebo jiných subjektů. Simple Parenting si vyhrazuje právo převádět vaše osobní údaje v souvislosti s prodejem nebo převodem všech svých podniků nebo aktiv na jiný subjekt, s kterým by se společnost sloučila nebo by jím byla odkoupena. Simple Parenting může takovému subjektu poskytnout osobní údaje zákazníka, vztahující se ke konkrétní části svého podniku, který byl prodán nebo sloučen s jiným subjektem bez vašeho souhlasu.

 

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Buďte si prosím, vědomi toho, že my neprovozujeme jiné webové stránky a že se v žádném případě na tyto webové stránky naše prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Odkaz z těchto stránek na jakékoli jiné stránky neznamená, že Simple Parenting podporuje nebo schvaluje další webové stránky nebo jejich obsah. Tyto odkazy jsou uvedeny pro pohodlné zkoumání a srovnávání souvisejících výrobků a/nebo činností. Doporučujeme vám, přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte.

 

Ostatní podmínky

Používání naší webové stránky podléhá našim právním předpisům.

 

Jak nás kontaktovat

Pokud máte nějaké dotazy, komentáře nebo obavy ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo praktik poskytování informací těchto webových stránek, kontaktujte nás prosím na:
info@babydirekt.cz