Záruka

Zaručujeme, že autosedačka Doona byla vyrobena v souladu s evropskými normami a předpisy a splňuje nejvyšší standardy kvality.

Na autosedačku Doona poskytujeme dvouletou záruku na výrobní nebo materiálovou vadu. Záruční lhůta je platná ode dne nákupu.

Jako doklad pro případné reklamace žádáme, abyste vyplnili záruční kartičku a uschovali si ji po celou dobu trvání záruční doby a to společně se stvrzenkou o nákupu.

V případě reklamace,  musí být záruční kartička vrácena společně s výrobkem vašemu místnímu distributorovi.

Zaregistrujte prosím, také vaši autosedačku Doona on-line na:
www.simpleparenting.co/register/

Záruka se vztahuje na autosedačky Doona, se kterými se zacházelo správně a byly nám zaslány v čistém stavu.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

• přirozené známky opotřebení a poškození následkem nadměrného zatížení
• poškození následkem nevhodného nebo nesprávného použití
• pokud byl výrobek používán k jinému účelu, než k jakému je určen v instrukčním manuálu.

V případě reklamace nás prosím kontaktujte přímo na: info@simpleparenting.co