Registrace výrobku.

Pro trvalou bezpečnost vašeho dítěte

Přestože dětské zádržné systémy podstupují testy a hodnocení, je možné, že výrobek může být stažen.

V případě stažení výrobku, vás můžeme informovat pouze tehdy, pokud budeme mít vaše jméno a adresu. Vyplňte tedy prosím registrační formulář, abyste byli na našem seznamu.

Aby bylo možné řádně zaregistrovat váš dětský zádržný systém, bude třeba vyplnit ještě číslo modelu, sériové číslo a datum výroby. Tyto informace jsou vytištěny na registrační kartě. Potřebné údaje lze najít na bílém štítku, který je nalepen na dětském zádržném systému.

Informaci o svém výrobku, naleznete na obrázku níže.

Informace o produktu

Produkt/Model

Model Number

Serial Number (povinné)

Date of manufacture

Osobní informace

Jméno (povinné)

Příjmení (povinné)

Adresa

Ulice

Město

Země

Číslo popisné

Směrovací číslo / Postal code

Stát (pro US jedině)

Telefoní číslo

Předčíslí

telefoní číslo

EMAIL (povinné)